Stavovské divadlo je jednou z nejkrásnějších historických divadelních staveb v Evropě. Pod původním názvem Hraběcí Nostické Národní divadlo dal budovu v roce 1783 postavit hrabě František Antonín Nostic-Rieneck. Nosticův dědic jej v roce 1798 prodal českým zemským stavům (šlechtická a měšťanská elita) a divadlo bylo přejmenováno na Stavovské. Tento název byl během následujících dvou století několikrát změněn, a to především díky německému vlivu a pozdějšímu komunistickému režimu. Po jeho pádu v roce 1989 a po dokončení rozsáhlé osmileté rekonstrukce budovy v roce 1991 se Praha vrací opět k názvu Stavovské divadlo.

S touto unikátní klasicistní budovou, která se jako jediná ve Střední Evropě zachovala ve své původní podobě, se historicky pojí celá řada velkých osobností. Nejvýznamnější z nich je bezesporu Wolfgang Amadeus Mozart.

Geniální autor a jeho dílo navždy patří k nádhernému prostředí Stavovského divadla. Právě v Praze Wolfgang Amadeus slavil své triumfální úspěchy a vyslovil legendární větu: „… moji Pražané mi rozumějí …“